Αποτελέσματα (στοιχεία 31/12/2013)


Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η ΕΕΑΑ έχουν συμβάλλει, ώστε σήμερα να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης 9,4 εκ. κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με σχεδόν 269 Καλλικρατικούς Δήμους, αλλά και της συμβολής πάνω από 1.720 υπόχρεων επιχειρήσεων από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που μέσα από τη συνεργασία τους με την ΕΕΑΑ, δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών των προϊόντων τους. Παράλληλα, με ευθύνη ή χρηματοδότηση της ΕΕΑΑ λειτουργούν συνολικά 29 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). 

Οι μπλε κάδοι που έχουν δοθεί στους Δήμους έφτασαν - στους 153.000, ενώ τα ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων τα 406. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αποτελεσμάτων της ΕΕΑΑ που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές, οι ποσότητες των υλικών που ανακυκλώθηκαν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ ανήλθαν σε 442.000 τόνους (συσκευασίες και χαρτί εντύπων). 

    Πίνακας 1 : Τα έτη 2009-2010-2011-2012-2013 με μια ματιά

 

Δείκτης

2009

2010

2011

2012

2013

Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (σωρευτικά σύνολα, εκ.)(1)

7,6

8,1

8,1

8,9

9,4

Ποσοστό πληθυσμιακής  κάλυψης (%)

70%

74%

75%

82%

87%

ΚΔΑΥ (σωρευτικά σύνολα)

22

28

27

28

29

Κάδοι που δόθηκαν στους Δήμους (σωρευτικά σύνολα, χιλ.)

98

111

126

138

153

Οχήματα συλλογής που δόθηκαν στους Δήμους (σωρευτικά σύνολα)(3)

327

359

370

387

406

Τσάντες που έχουν διανεμηθεί (σωρευτικά σύνολα σε εκ.)

2,1

2,3

2,6

2,8

3,0

 
 
 
(1)      Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας. Ο πληθυσμός του 2012-2013 βασίζεται στην απογραφή ΕΣΥΕ 2011 (οι πληθυσμοί 2009-2011 είναι βάσει ΕΣΥΕ 2001) 
(2)      Η συνεχιζόμενη απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 129 χιλιάδες ενεργούς μπλε κάδους.
 

 Σύνοψη Ετήσιας Έκθεσης ΕΕΑΑ προς ΥΠΕΚΑ 2014

 Ισολογισμός 31.12.2012

 Ισολογισμός 31.12.2013

 Ισολογισμός 31.12.2014

 Πρόσκληση ΤΓΣ 3-6-2015

 Πρόσκληση ΕΓΣ 16-7-2015