Στην ενότητα αυτή παρατίθενται όλα τα εξειδικευμένα στοιχεία σχετικά με την πρακτική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων συσκευαστών στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) που εφαρμόζει η ΕΕΑΑ.

 

Η εταιρεία που στοχεύει να γίνει Mέλος στην ΕΕΑΑ υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Συμμετοχής, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους.

Την παραπάνω Σύμβαση Συμμετοχής πρέπει να υπογράψουν όλοι όσοι διαθέτουν στην Ελληνική αγορά συσκευασμένα προϊόντα και είναι: 


 

  • Εισαγωγείς ή/και παραγωγοί αυτών
  • Κάτοχοι προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Βrand Owners/Private label products)

Με την υπογραφή της σύμβασης, το κάθε Mέλος εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις και μπορεί να είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), το οποίο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και να χρησιμοποιεί το πανευρωπαϊκό «πράσινο σήμα» στις συσκευασίες που διακινεί στην ελληνική αγορά.