Η ΕΕΑΑ είναι μέλος της ΕΧPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) του ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού που παρέχει στα μέλη του την πρόσβαση στην τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας αλλά και τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης των κοινών θέσεων των Συστημάτων Ανακύκλωσης στην Ε.Ε. Στην ΕΧPRA συμμετέχουν τα Εθνικά Συστήματα Ανακύκλωσης Συσκευασιών που έχουν συσταθεί από τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας και λειτουργούν μη κερδοσκοπικά.

Η ΕΕΑΑ, είναι επίσης μέλος της PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), του ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα Ανακύκλωσης, γνωστό ως green dot (Πράσινο Σήμα). Το Πράσινο Σήμα, που πλέον υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει εισφέρει χρηματικά στο ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η ΕΕΑΑ έχοντας υπογράψει σύμβαση με την PRO-EUROPE, έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης του σήματος για τη χώρα μας το οποίο και παραχωρεί στους συμβαλλόμενους διαχειριστές εταιρείες-μέλη Συστήματος).


 

 

 Δείτε τα Συστήματα Ανακύκλωσης στην Ευρώπη