Έργα μπλε κάδου
 

Μεσσηνία: Κ.Δ.Α.Υ. Καλαμάτας

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης εξυπηρετούσε στο τέλος του 2013 το Δήμο Καλαμάτας και ΟΤΑ του Συνδέσμου Μεσσηνίας.

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
159.954
Αριθμός κάδων
2.203
Αριθμός Οχημάτων
7
Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)
3.144

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή