Έργα μπλε κάδου
 

Δυτική Κρήτη: Κ.Δ.Α.Υ. Χανίων

Το έργο Χανίων γίνεται σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), η οποία έχει την ευθύνη τόσο της λειτουργίας του ΚΔΑΥ, όσο και της συλλογής στο νομό Χανίων. Το έργο εξυπηρετεί πέντε από τους επτά ΟΤΑ του νόμου Χανίων καθώς και τρεις από τους πέντε ΟΤΑ του νομού Ρεθύμνης.

 

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
231.859
Αριθμός Κάδων
5.681
Αριθμός Οχημάτων
16
Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)
7.308

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ. 


 << επιστροφή