Έργα μπλε κάδου
 

Aνατολική Κρήτη: Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου

To ΚΔΑΥ έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες του έργου ανακύκλωσης στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

Αποτελέσματα (2013)*
Πληθυσμός (31/12/2013)

380.871

Αριθμός Κάδων

7.339

Αριθμός Οχημάτων

20 

Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)

6.112

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή