Έργα μπλε κάδου
 

Θεσσαλονίκη: Κ.Δ.Α.Υ. Ταγαράδων (ΣΟΤΑΜΘ)

Το έργο λειτουργεί με σχεδιασμό και ευθύνη ΣΟΤΑΝΘ (Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης) καλύπτει κυρίως περιοχές ΟΤΑ που δεν έχουν επιλέξει να συνεργαστούν απευθείας με το Σύστημα.


Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

139.395

Αριθμός Κάδων

2.428

Αριθμός Οχημάτων

6

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

90<< επιστροφή