Έργα μπλε κάδου
 

Κορινθία: Κ.Δ.Α.Υ. Κορίνθου

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

137.225

Αριθμός Κάδων

3.003

Αριθμός Οχημάτων

8

Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.411<< επιστροφή