Έργα μπλε κάδου
 

Αττική: Κ.Δ.Α.Υ. Ασπρόπυργου (2)

 Αποτελέσματα (2013)

 

Πληθυσμός (31/12/2013)

929.114

Αριθμός Κάδων

10.999

Αριθμός Οχημάτων

27

Ανάκτηση σύνολο έτους (τόνοι)

13.190

 
<< επιστροφή