Έργα μπλε κάδου
 

Αττική: Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

1.045.462

Αριθμός Κάδων

15.558

Αριθμός Οχημάτων

45

Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)

6.349

 

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.


 << επιστροφή