Έργα μπλε κάδου
 

Δυτική Μακεδονία

Το έργο καλύπτει τις ανάγκες της ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας στους ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας συνολικού πληθυσμού 283.689 κατοίκων και υλοποιείται με ευθύνη της διαδημοτικής επιχείρησης «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» (ΔΙΑΔΥΜΑ).

 

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

283.689

Αριθμός Κάδων

2.800

Αριθμός Οχημάτων

4

Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας & χαρτιού εντύπων -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.752

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή