Έργα μπλε κάδου
 

Ζάκυνθος

Το έργο της Ζακύνθου λειτουργεί με ευθύνη του Συνδέσμου Καθαριότητας. Μετά από σχετική συμφωνία των δύο μερών (Σύνδεσμος και Σύστημα), το χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας το διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος και η ΕΕΑΑ στηρίζει οικονομικά το Σύνδεσμο ανά τόνο που αξιοποιείται. Το ρεύμα των υπόλοιπων αποβλήτων συσκευασίας (εκτός χαρτιού/χαρτονιού), μεταφέρεται με δαπάνη της ΕΕΑΑ στο ΚΔΑΥ της Πάτρας.

Πληθυσμός (31/12/2013)

40.759

Αριθμός Κάδων

910

Αριθμός Οχημάτων

3

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

756<< επιστροφή