Έργα μπλε κάδου
 

Αττική: Κ.Δ.Α.Υ. Ασπρόπυργου

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

799.158

Αριθμός Κάδων

13.494

Αριθμός Οχημάτων

41

Ανάκτηση σύνολο έτους (τόνοι)

11.290

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.<< επιστροφή