Έργα μπλε κάδου
 

Ιωάννινα: Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων

Το έργο Ιωαννίνων εξυπηρετείται από ιδιωτικό ΚΔΑΥ που είναι εγκατεστημένο στο Δήμο Ιωαννίνων. Για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών των εκτός νομού Ιωαννίνων ΟΤΑ, χρησιμοποιούνται χώροι μεταφόρτωσης στο Δήμο Πρέβεζας, στο Δήμο Λευκάδας, στο Δήμο Αγρινίου, στο Δήμο Άρτας και στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Ο πληθυσμός εντός της περιοχής του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2013 ήταν 220.064 κάτοικοι στους οποίους αντιστοιχούσαν 2.711 κάδοι.
Αποτελέσματα (2013)*
Πληθυσμός (31/12/2013)

220.064

Αριθμός Κάδων

2.711

Αριθμός Οχημάτων

8

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

4.182

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή