Έργα μπλε κάδου
 

Θεσσαλία: ΚΔΑΥ Καρδίτσας

Το έργο Δυτικής Θεσσαλίας εξυπηρετεί τους ΟΤΑ των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ με ΚΔΑΥ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Δ.Δ. Αρτεσιανού Δήμου Καρδίτσας.

 

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
233.388
Αριθμός Κάδων
4.502
Αριθμός Οχημάτων
9
Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)
4.005

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή