Έργα μπλε κάδου
 

Φθιώτιδα: Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
234.191
Αριθμός Κάδων
4.655
Αριθμός Οχημάτων
14
Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)
2.277

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή