Έργα μπλε κάδου
 

Αχαϊα: Κ.Δ.Α.Υ. Πάτρας

Στο τέλος του 2012 το έργο εξυπηρετoύσε τους Δήμους Πατρέων, Ολυμπίας, Καλαβρύτων, Πύργου, Αιγιαλείας, Ήλιδος και τους Συνδέσμους 1ης & 4ης ΓΕΝ Αιτ/νιας, Κεφαλονιάς.

 

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
566.439
Αριθμός κάδων
8.324
Αριθμός Οχημάτων
24
Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)
4.416

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.


<< επιστροφή